!DOCTYPE html> 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 38 39
top of page
Form ng pagpaparehistro ng kurso

Upang kumpirmahin at magarantiya ang iyong pagpapatala sa nais na kurso, bayaran ang bayad sa pagpapatala sa pamamagitan ng PAY PAL gamit ang ``Magbayad dito'' na buton, sa pamamagitan ng deposito sa bangko, post office o sa pamamagitan ng direktang pagbabayad sa PURE BEAUTY.

Ang halagang binayaran sa pagpaparehistro   ay ibabawas mula sa kabuuang halaga ng kurso.

Kung sakaling mag-withdraw, hindi maibabalik ang halaga. 

Salamat sa pagsusumite!

Pagamento por PayPal

Button ng pagbabayad para sa pagpaparehistro ng kurso sa pamamagitan ng do 
MAGBAYAD PAL 
​¥10,000
Button ng pagbabayad para sa pagpapatala sa mga kursong Aesthetics at Cosmetology, Facial Aesthetics at Body Aesthetics, sa pamamagitan ng  
MAGBAYAD PAL 
​¥30,000
Botão de pagamento para inscrição do curso de maquiagem profissional, através do PAY PAL 
​¥30.000 + Taxas
Botão de pagamento para inscrição de cursos de curta duração
através de Cartão de Crédito 
​¥10.000 + Taxas
Botão de pagamento para inscrição do curso de maquiagem profissional, através de Cartão de Crédito 
​¥30.000 + Taxas

Pagamento por Cartão de crédito

seta+anterior.png
bottom of page